Quốc Gia Hành
Chánh    >> Home


Nh́n Lại Kinh Nghiệm Đối Lập Thời VNCH*

        Năm 1971, tôi là một Thiếu Tá Hải quân (VNCH) đang phục vụ tại trường Sĩ quan Hải Quân Nha Trang. Tôi quyết định ra ứng cử Dân biểu Quốc hội nhiệm kỳ 1971-1975.

        Vào thời gian đó cuộc chiến tại Việt Nam đang dâng cao và cuộc ḥa đàm tại Paris sắp kết thúc. Tôi muốn có một diễn đàn để đóng sức vào công cuộc xây dựng dân chủ cho miền Nam Việt Nam.

        Qua cuộc bầu cử 1971, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban Lănh đạo quốc gia đă kiểm soát được quốc hội với đa số tuyệt đối dân biểu thân chính quyền. Phật giáo chiếm 19 ghế, phần c̣n lại cho nhóm ông Dương Văn Minh, cho Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ) và Phong Trào Cấp Tiến (Đại Việt) của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy.

        Khối Dân Tộc Xă Hội

        Sau khi đắc cử tại thành phố Nha Trang cùng với dân biểu Nguyễn Văn Cử, tôi gia nhập Khối Đối Lập Dân Tộc Xă Hội (DTXH) một kết hợp của Khối Xă Hội (XH) và Khối Dân Tộc (DT).

        Khối XH thành h́nh trong nhiệm kỳ 1967-1971 do dân biểu Phan Thiệp lănh đạo gồm các dân biểu gốc VNQDĐ và một số dân biểu độc lập có khuynh hướng Phật giáo. Phật giáo không có đại diện chính thức v́ tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội 1967-71. Lập trường của Khối Xă Hội là chống chính quyền quân nhân (dưới lốt dân sự) của Tổng Thống Thiệu. Khối Dân Tộc gồm 19 dân biểu thân Phật giáo, đắc cử do sự ủng hộ của Phật Giáo miền Trung. Tôi là một trong 19 dân biểu được Phật giáo ủng hộ. Dân Biểu Đinh Xuân Dũng (Phan Thiết) ra tranh cử với tư cách độc lập. Vào Quốc hội ông gia nhập khối DTXH.

        Sau thủ tục hợp thức hóa sự đắc cử của các dân biểu, Khối DT và XH nhập lại cho đủ túc số theo nội quy và thành lập khối đối lập Dân Tộc Xă Hội. Khối DTXH gồm 29 dân biểu, 19 thân Phật giáo, 10 dân biểu c̣n lại thuộc các đảng phái và những thành phần ủng hộ tướng Dương Văn Minh.

        Lúc bầu trưởng khối của Khối DTXH, quư vị lănh đạo Ấn Quang có ư chọn anh Lê Đ́nh Duyên. Anh Duyên là con trai của bác sĩ Lê Đ́nh Thám, người có công chấn hưng Phật giáo tại Việt Nam thập niên 1930. Nhưng sau khi cân nhắc hơn thiệt đề nghị của dân biểu Lư Trường Trân, quư vị đồng ư mời luật sư Trần Văn Tuyên, lănh tụ VNQDĐ, một nhân vật có uy tín làm trưởng khối.

        Sinh hoạt tại quốc hội trong bốn năm 1971 – 1975 cho thấy đây là một sự chọn lựa có viễn kiến. Khối đối lập có một khuôn mặt lănh đạo có tầm vóc quốc tế, có lập trường chống Cộng vững chắc và với sự khéo léo và uy tín luật sư Trần Văn Tuyên đă giữ cho khối đối lập mà đa số chưa có kinh nghiệm sinh hoạt nghị trường không bị các khuynh hướng quá khích và thân Cộng sản lôi kéo.

        Từ khi c̣n làm Phó Thủ Tướng, Luật sư Tuyên đă biết rằng con đường cứu văn VNCH là xây dựng một chế độ dân chủ được sự hậu thuẫn của toàn dân và một nền kinh tế tự lập. Ông nghĩ nếu Nam Hàn trong cùng cảnh ngộ tồn tại được th́ tại sao VNCH không tồn tại được, nhất là VNCH được Hoa Kỳ viện trợ nhiều hơn Nam Hàn.

        Nhưng có hai khác biệt căn bản: Nam Hàn có lănh đạo tốt, trong khi VNCH không có. Các tướng lănh của VNCH đều là sản phẩm của nền thống trị cuối mùa của Pháp để lại. Thứ hai tại Nam Hàn Hoa Kỳ quyết ở lại, trong khi tại Nam Việt Nam Hoa Kỳ muốn đi.

        Sau Hiệp Định Paris, nh́n thấy trước mắt con đường liên hiệp, tâm lư các khối thế lực: Phật giáo, Công giáo, Đảng phái đều ra sức chống Tổng Thống Thiệu để dành chỗ làm cho t́nh h́nh trở nên rối ren hơn. Và chỉ có lợi cho Cộng sản.

        Trong giai đọan đó, 3 nhóm họp thành khối đối lập DTXH theo đuổi ba chương tŕnh khác nhau:

        (1) nhóm Phật giáo chống Thiệu và muốn Thiệu ra đi bằng mọi giá.

        (2) nhóm Đảng phái (VNQDĐ, Đại Việt) lo củng cố đảng.

        (3) nhóm thân tướng Minh muốn ông Dương Văn Minh thay thế Thiệu.

        Trong thâm tâm h́nh như Luật sư Trần Văn Tuyên nghĩ rằng t́nh h́nh vô vọng. Nhưng bản năng tự tồn loay hoay trong một ván bài không dễ thấy lời giải, làm cho ông nghĩ rằng có thể v́ quyền lợi toàn cầu của ba thế lực Nga-Mỹ-Trung Quốc, và nhất là địa lư chính trị Á châu – Thái b́nh Dương, Hà Nội sẽ không thanh toán VNCH bằng vũ lực mà t́m một giải pháp ôn ḥa. Kết luận: Minh thay Thiệu có thể là một giải pháp.

        Khối Dân Tộc Xă Hội và tướng Dương Văn Minh

        Với phân tích đó trong 2 năm sau cùng (1974, 1975), Khối DTXH đă ủng hộ giải pháp Dương Văn Minh. Đây là một sai lầm. V́ sau khi kư Hiệp Định Paris người Mỹ chỉ muốn rút lui khỏi Việt Nam an toàn không bị quân lực VNCH ngăn cản.

        Từ năm 1972 đến năm 1974 có sự tranh chấp căng thăng giữa Tổng Thống Thiệu và đối lập do sự vận động của Hành pháp thông qua Luật Ủy quyền (1972) sau khi quân đội cộng sản tấn công qua Bến Hải chiếm nửa tỉnh Quảng Trị và đe dọa Huế, để ông Thiệu cai trị bằng sắc luật. Mục đích của ông Thiệu là đẩy đối lập ra ngoài sinh họat chính trị trong một thời gian để ông rănh tay ban hành những sắc luật cần thiết để củng cố quyền lực mà ông cho là cần thiết trong giai đoạn khẩn trương.

        Căng thẳng khác là đầu năm 1974 ông Thiệu vận động tu chính Hiến pháp để ông ra ứng cử Tổng Thống nhiệm kỳ 3 (1975-1979). Theo ông phụ tá Nguyễn Văn Ngân t́nh h́nh bắt buộc v́ “không ai thay ngựa giữa ḍng”. Cuộc chiến nổ rộ toàn quốc, trong khi Hoa Kỳ đang cắt dần viện trợ.

        Sau khi tu chính Hiến pháp tin tức Trung Quốc tấn chiếm quần đảo Hoàng Sa ngày 19/1/1974 tràn ngập và không ai c̣n th́ giờ để lên án sự tham quyền của Tổng ThốngThiệu.

        Trung Quốc chiếm Hoàng Sa

        Những sự việc chung quanh vụ Hoàng Sa vẫn c̣n nhiều câu hỏi chưa được trả lời. Quần đảo Hoàng Sa cách bờ biển Đà Nẵng 230 hải lư (379km) do quân đội VNCH và một đơn vị Địa phương quân tỉnh Quảng Nam trấn giữ.

        Tổng Thống Thiệu không báo cáo nên Quốc hội không biết những ǵ đang diễn ra ngoài Hoàng Sa cho đến khi tin tức quốc tế loan báo Hải quân Trung Quốc đă đánh bại một Hải đội của Hải quân Việt Nam trong ngày 19/1/1074 và mấy hôm sau cho đổ bộ chiếm trọn quần đảo Hoàng Sa. Gần 80 binh sĩ gồm biệt kích, thủy thủ, sĩ quan VNCH tử trận. Ông Gerald Kosh, một cựu sĩ quan Hoa Kỳ thuộc ṭa lănh sự Hoa Kỳ tại Đà Nẵng đi theo quan sát bị bắt.

        Lệnh bảo vệ Hoàng Sa bằng sức mạnh vũ trang do chính Tổng Thống Thiệu ban ra. Tổng thống Thiệu không tham khảo ư kiến của ṭa Đại sứ Hoa Kỳ khi ban lệnh này.

        Sau khi Hoàng Sa bị chiếm, Khối DTXH yêu cầu chính phủ điều trần, nhưng ông Chủ tịch quốc hội Nguyễn Bá Cẩn không đưa vào nghị tŕnh.

        Chính phủ Thiệu lúng túng v́ các đơn vị Hải quân Hoa Kỳ thuộc hạm đội 7 ở gần đó đă không đáp ứng lời kêu cứu của Bộ Tư Lệnh HQVN xin vớt thủy thủ Việt Nam của chiến hạm HQ 10 bị đánh ch́m đang trôi dạt trên biển. H́nh như có một sự đồng ư giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc để Trung Quốc chiếm Hoàng Sa.

        Lúng túng

        Khối DTXH lại có thêm một lần lúng túng khác khi lưỡng viện quốc hội họp ngày 27/4/1974 để thông qua một quyết nghị cho phép Tổng Thống Trần Văn Hương (vừa nhận quyền Tổng Thống ngày 21/4 khi Tổng Thống Thiệu từ chức) trao quyền Tổng Thống cho Tướng Dương Văn Minh. Quyết nghị này vi hiến, nhưng khối DTXH quyết định bỏ phiếu thuận xem đây là con đường duy nhất c̣n lại để có một giải pháp chính trị cho Việt Nam. Tướng Minh nhậm chức chiều ngày 28/4 cũng là lúc Không quân Bắc Việt oanh tạc phi trường Tân Sơn Nhất.

        Cho đến phút kết thúc, Luật sư Trần Văn Tuyên giữ đúng vai tṛ một lănh tụ đối lập có lập trường chống Cộng kiên quyết. Luật sư Tuyên quyết định không bỏ nước ra đi dù ṭa Đại sứ Hoa Kỳ qua đệ nhất tham vụ Joe Bennett hẹn đưa ông và gia đ́nh di tản.

        Đầu tháng 5/1975, sau khi Hà Nội chiếm Sài G̣n, tướng Vơ Nguyên Giáp gởi một sĩ quan cán bộ đến nhà cho biết ông ta sẽ can thiệp với Ủy ban Quân Quản Sài G̣n Gia Định cho phép ông khỏi đi tŕnh diện học tập. Luật sư Tuyên cũng từ chối. Ông muốn chia sẻ số phận của người bại trận cùng với các đồng bào miền Nam và chiến sĩ của ông.

        Sau đó Luật sư Tuyên được tập trung cùng với 3000 quân cán chính VNCH tại trại Long Thành. Rồi cùng một số nhỏ được đưa qua nhà tù Thủ Đức. Mùa thu năm 1976 ông được đưa ra giam tại một trại giam trong tỉnh Hà Sơn B́nh. Tại đây ngày 26/10 Luật sư Tuyên đột trụy khi cùng với các tù nhân khác tham dự một buổi học tập tự phát biểu lập trường “đề cao cách mạng, nhục mạ chế độ VNCH, xỉ vả cá nhân tội lỗi của ḿnh” như yêu cầu của ban quản trại. Ban quản trại cho rằng ông chỉ bị xâm xoàng, tiếp tục buổi học tập. Sau đó ban y tế trại mới cho xe chở ông đi bệnh viện tỉnh, và mấy hôm sau cho biết ông đă chết sáng ngày 28/10/1976.

        Nh́n lại, Luật sư Tuyên đă hiến trọn cuộc đời chống Pháp, chống Cộng sản để giành độc lập và tự do của Việt Nam. Ông đă không thành công, nhưng ông đă thành nhân.

        Đóng góp

        Khối DTXH đă đóng góp được ǵ trong công cuộc xây dựng dân chủ tại Việt Nam?

        Yếu tố quan trọng nhất của sự thất bại của đối lập là thiếu kinh nghiệm dân chủ và sinh hoạt nghị trường. Cho đến đầu thập niên 1970 Việt Nam chưa bao giờ là một nước dân chủ. Thời gian 1946-1954 với chính phủ Bảo Đại, bên trên là một Ủy viên toàn quyền người Pháp. Chỉ là một chính quyền đô hộ Pháp với các vỏ quốc gia của cựu hoàng Bảo Đại. Dưới chính thể ông Ngô Đ́nh Diệm, VNCH chỉ là một nước dân chủ trên giấy tờ. Và qua đệ nhị Cộng Ḥa với hai nhiệm kỳ của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cũng vậy. Hiến pháp 1967 dân chủ hơn Hiến Pháp đệ nhất Cộng Ḥa nhưng chỉ là h́nh thức.

        Mục tiêu chiến lược của Hoa Kỳ đến giúp Nam Việt Nam xây dựng một miền nam độc lập, dân chủ và phú cường ngăn chận sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng sản trong thập niên 1960 là một chiến lược đúng. Chỉ v́ lănh đạo chiến tranh (của Hoa Kỳ) kém cỏi, và các nhà lănh đạo sót lại tại miền Nam thiếu bản lănh nên cuối cùng Hoa Kỳ phải chấp nhận thất bại, rút lui để bày một ván cờ khác.

        Lư do địa phương cũng đóng góp không ít vào sự thất bại này. Miền Nam Việt Nam thiếu truyền thống dân chủ, lănh tụ bất tài, và các chính trị gia – theo Thiệu hay chống Thiệu - thiếu khả năng. Chương tŕnh của đối lập do sự thúc đẩy của Phật giáo là dân sự hóa chính quyền, nói chuyện với Mặt Trận Gỉải Phóng Miền Nam thay thế Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu để chấm dứt chiến tranh đă chứng tỏ là một đường lối sai lầm. Nó làm yếu chính quyền Thiệu thay v́ đoàn kết các lực lượng chống Cộng và chống Thiệu thành một khối. Mặt khác Cộng sản cũng đă thành công xâm nhập vào mọi cơ cấu và định chế của VNCH.

        Làm ǵ?

        Sau 35 năm cục diện Á Châu thay đổi. Trung Quốc đang vươn lên thế siêu cường. Việt Nam đang chuyển đổi chính sách v́ nhu cầu bảo vệ đất biển và an ninh quốc gia. Hoa Kỳ trở lại Á châu để bảo vệ vị trí siêu cường.

        Trên bàn cờ Á châu lại xuất hiện những con cờ cũ. Và bên cạnh là một lực lượng đối lập. Đối lập với chính quyền Việt Nam bây giờ là ai? Là khối người Việt hải ngoại và thành phần đấu tranh dân chủ trong nước.

        Chương tŕnh của đối lập phải như thế nào để khỏi đi vào vết xe cũ? Chúng ta rút tỉa được ǵ qua sinh hoạt của đối lập qua hai nền Cộng Ḥa 1955- 1975?

        Trần B́nh Nam


*Bài viết được rút ngắn từ một tham luận tác giả mang đến Hội luận tại Đại học Cornell – Ithaca, New York, ngày 11 & 12, tháng Sáu 2012, của các nhân chứng Đệ Nhị Cộng Ḥa.