Home

Trang Chính

Bản Tin

Sinh Hoạt

Tham Luận

Hoài Băo Quê Hương

Văn Học Nghệ Thuật

Thư Tín

Bài vở xin gửi về địa chỉ sau đây:
3108 E. Sawyer St.
Long Beach, CA 90805

                                                                  

 

 KINH SÁCH CỦA NƯỚC VỆ

(Trích Luận ngữ tân thư)

        Nghe nói đến viếng nhà có tang th́ cơm không được ăn no, rượu không được uống cạn. Về đến nhà rồi th́ hết ngày không ca hát, không cười cợt, quần áo phải thay ra, ba ngày không được gần thê thiếp… Người đang có tang th́ cả năm không đi dự giỗ chạp, khai trương, cưới hỏi… của bất cứ nhà ai… Chắc không chỉ v́ “Lễ” quy định phải như vậy. Lại nghe nói sinh khí thuộc về dương, tử khí thuộc về âm. Người thông minh, sáng suốt thuộc về dương, kẻ u mê, lú lẫn thuộc về âm. Người lương thiện, tử tế thuộc về dương, kẻ bất lương, đểu cáng thuộc về âm. Quân tử thuộc về dương, tiểu nhân thuộc về âm. Cả đến thiện, ác; chân, ngụy cũng phân biệt như vậy, thiện thuộc về dương, ác thuộc về âm, v.v… Thánh nhân đặt ra phép cúng tế quỷ thần, quy định “Lễ” đối xử với người chết chắc không phải v́ Thánh nhân mê tín dị đoan. Chính v́ sợ sẽ diễn ra cái buổi âm thịnh, dương suy trên cơi trần (gian) này vậy…

        Vẫn “Lời tựa” trong Luận ngữ Tân thư. Sau đây lại xin trích một phần của bộ sách đó:

        Khổng Tử một hôm giảng về Lễ (phép tắc, pháp luật…) Lễ của Ngài bao trùm cả cái nhẽ sinh tử của cuộc đời. Hết “sinh” rồi đến “tử”.  Riêng “Lễ” về “tử” của Ngài th́ chung quy chỉ bốn bài sau đây là gồm hết.

        Thứ nhất: Có cái chết là sự tiếp tục của những đạo lư lớn trong thiên hạ (“Tử vi Thánh nhân” - chết thành Thánh nhân, như Nghiêu, Thuấn, Vũ, Văn Vương, Chu công …)

        Thứ hai: Có cái chết là sự tiếp tục của một sự nghiệp trong đời (“Tử vi hiền nhân” - chết thành hiền nhân, như Cơ Tử, Tỷ Can, Tử Văn, Quản Trọng…)

        Thứ ba: Có cái chết đơn giản là sự trở về cơi vĩnh hằng (“Tử vi sa trần”- chết thành cát bụi, lành như cát bụi, lẽ thường của vạn kiếp sinh linh). Song để đạt được những điều đó, th́ tất cả những người chết đều phải được người sống đối xử sao cho đúng với “Lễ”.  Thuận theo Lễ th́ cát (gặp được yên ổn). Nghịch theo Lễ th́ hung (gặp phải hiểm họa), có khi hậu quả không biết thế nào mà lường được. Cái đó gọi là: “Tử phù đạo tặc” (cái chết giúp rập cho trộm cướp). 

        Giảng đến bài này, Ngài nói: “Bản thân cái chết không có lỗi ǵ. Chính những kẻ đang sống mới cố t́nh làm cho cái chết ấy biến thành một hiểm họa trong đời đấy thôi”. Nói đến đó, Ngài bỗng trầm ngâm, chưa biết phải lấy thí dụ thế nào cho các học tṛ hiểu th́ vừa lúc ấy, gia nhân báo có người muốn xin vào gặp để biếu kinh sách. Khổng Tử mừng rỡ nói:

        “May quá! Kẻ mang cái thí dụ sinh động ấy đến vừa kịp lúc, vừa kịp lúc”. 

        Học tṛ nh́n nhau ngơ ngác, chưa hiểu Ngài nói thế là có ư ǵ th́ thấy một người ôm một chồng sách khệ nệ bước vào. Người ấy mặt chuột tai lừa, đầu đội mũ cánh chuồn, trang phục cũng ra dáng kẻ sĩ, chỉ tội ánh mắt hết sức u tối. Cẩn thận đặt những cuốn sách mạ vàng lên một chiếc đôn, người ấy bước đến trước mặt Khổng Tử vái dài một cái. Chưa kịp nói ǵ th́ Khổng Tử đă hỏi ngay:

        “Tiên sinh từ nước Vệ tới đây có phải không?”  

        Người ấy giật nảy ḿnh, trợn mắt kinh ngạc, hỏi:

        “Cớ sao Phu Tử lại biết tôi là người nước Vệ?”  

        Khổng Tử trả lời:

        “Trên người tiên sinh có mùi tử khí. V́ thế mà tôi biết”. 

        Người đó hoảng sợ rùng ḿnh một cái. Vội vàng hỏi tiếp, giọng có vẻ hơi bất b́nh:

        “Chẳng hay Phu Tử muốn rủa tôi, mong cho tôi chết sớm hay sao? Tôi đường đường đại diện cho kẻ sĩ của cả nước Vệ, c̣n đang sống khoẻ mạnh, minh mẫn thế này. Tại sao Phu Tử lại bảo tôi có mùi tử khí?”  

        Khổng Tử vẫn thản nhiên nói:

        “Tất cả người nước Vệ hiện thời đều có mùi tử khí hết. V́ thế, trong nước không ai ngửi ra đấy mà thôi. Khâu (tên tục của Khổng Tử) này nghe nói tử thi th́ phải được chôn xuống đất hoặc đốt thành tro bụi. Nếu để quá một tuần (mười ngày), th́ âm khí sẽ ám đến phạm vi một thành. Quá trăm ngày, âm khí sẽ càng loang rộng ra, ám đến phạm vi châu, quận… Hôm trước Khâu này xem thiên văn, trông về hướng địa giới nước Vệ, thấy âm khí đă ám đến tận trời, trùm khắp cả bờ cơi. Tất trong nước có tử thi đă để quá ba năm chưa chôn”. 

        Người đó nghe nói th́ sợ toát mồ hôi. Bèn nghĩ lại việc nước ḿnh. Quả vua Vệ là Linh Công chết đă lâu, nhưng đám con cháu chỉ măi lo giành nhau ngôi báu, lại thấy cứ để như thế xem ra c̣n có cớ mà tha hồ bịp bợm. V́ thế nhất quyết không chịu đem chôn. Thật là những kẻ v́ lợi mà sẵn sàng quên cả hiếu. Có biết đâu cái món âm khí ấy nó lại ghê gớm đến thế. Bèn hỏi:

        “Vậy bây giờ Phu Tử bảo phải làm thế nào?”  

        Khổng Tử nói:

        “Lại c̣n làm thế nào ư? Sở dĩ âm khí đă dâng lên trùm kín cả bờ cơi, bởi nước Vệ của tiên sinh bây giờ, tất cả những ǵ thuộc về âm đều đang thịnh, tất cả những ǵ thuộc về dương đều đang suy, danh và thực đều loạn, thật và giả đều lẫn lộn. Điều ấy chỉ có lợi cho bọn ăn cướp mà thôi. Đó chính là thời vận cực thịnh của lũ tiểu nhân và những kẻ chuyên nghề trộm cắp, bịp bợm. Nay người chết th́ phải đem chôn, thế thôi. Có điều, đă nhiễm phải âm khí nặng như vậy th́ người nước Vệ đời nay tất bị u mê, lại hay trí trá lắm, khó mà tiếp thu được đạo lư. Cứ tiếp diễn măi như thế này, e rằng thế gian ngày nay không t́m đâu ra một qui tắc nào khả dĩ có thể áp dụng cho người nước Vệ được. Có lẽ phải đợi đến những đời sau may ra…”

        Kẻ sĩ người nước Vệ tất nhiên chẳng đời nào chịu công nhận những điều đó. Bèn hướng cặp mắt u tối về phía Khổng Tử mà căi:

        “Nước Vệ tôi xưa nay rất chú trọng đến việc dạy dân. Những kẻ sĩ danh giá đi lại ngoài đường, ngoài chợ đông như rắc trấu, ai ai cũng có thể làm ra văn chương, thi phú, chính sự được ca tụng hết lời, pháp luật mỗi ngày mỗi đẻ ra những cái mới. Trăm họ yên ổn làm ăn, không ai nói ngược lại cái điều mà kẻ bề trên muốn nghe. Lại có một nền giáo dục hoành tráng, vẫn thường tự đánh giá là cao nhất nh́ thiên hạ. Sao Ngài lại bảo người nước Vệ tôi u mê, trí trá, không tiếp thu được đạo lư?”  

        Khổng Tử trả lời người kia mà như muốn nói với cả các học tṛ của ḿnh:

        “Dạy học mà không hề thấy dạy cách làm người, chỉ dạy cách làm tiền. Chưa học làm người đă bổ làm quan chỉ v́ chạy chọt hoặc là con ông, cháu cha. Thậm chí khối kẻ làm quan rồi mới đi học. Lại c̣n tha hồ mua bán danh hiệu, quan tước… Th́ đó là cái nền giáo dục ǵ vậy? Dạy dân bằng đức hơn là bằng lệnh. Huống chi nước Vệ bây giờ chỉ ra sức chú trọng đến việc nhồi nhét cho học tṛ những kiến thức sặc mùi âm khí, dùng bịp bợm làm quốc sách giáo dục, lấy đen làm trắng, lấy không làm có, lấy ác làm thiện… Kẻ trên leo lẻo dối trá không biết ngượng mồm, kẻ dưới uốn ḿnh nịnh hót không biết xấu mặt. Lại tùy tiện đẻ ra cái gọi là pháp luật để lừa mị, cưỡng ép người ta phải công nhận ḿnh. Lại nhân danh trăm họ để thi hành bạo ngược, không cho ai có quyền được nghĩ tới chân lư, không cho phép ai được nói ra sự thật, khiến cho người người u mê, nhà nhà lú lẫn, nh́n gà hóa cuốc, nh́n kẻ cướp hóa người ngay, đánh đồng lưu manh với lương thiện… Từ đó con người sinh ra thói nhịn nhục, đớn hèn, nhất nhất chỉ biết chạy theo của cải, hư danh… Dạy dân như thế th́ khác nào ngu dân có chủ ư, ngu dân bằng mọi giá, mọi thủ đoạn. Cái gọi là nền giáo dục ấy càng “hoành tráng” bao nhiêu th́ càng hỏng nặng bấy nhiêu. Làm hỏng một nhà đă phải ăn năn, sám hối. Đằng này lại làm hỏng cả một nước th́ tội lỗi để đâu cho hết. Thế mà không gọi là u mê, trí trá th́ gọi là cái ǵ?”  

        Kẻ sĩ người nước Vệ kia nghe Khổng Tử thuyết liền một hồi như vậy mà vẫn không cho làm phải, nét mặt vẫn có vẻ ấm ức, không phục. Quả là sự u mê đă ngấm đến tận xương tủy. Phải cái tội y đang ở vào địa vị là khách, chẳng lẽ lại căi nhau măi với bậc Thánh nhân đă nức tiếng thiên hạ này. Song nghĩ bụng cũng phải cố vớt vát thêm vài câu để giữ thể diện quốc gia. Y bèn chỉ vào đống sách mang theo và nói:

        “Phu Tử bảo người nước Vệ tôi hiện toàn những kẻ u mê, trí trá. Vậy sao lại có thể viết ra những cuốn kinh sách, những bộ giáo khoa mạ vàng như thế này được. Chính tôi được sai mang sang đây tặng Phu Tử, để Phu Tử bổ sung vào kho tàng kinh sách của Ngài cho thêm phần phong phú đấy”. 

        Khổng Tử nghe y nói th́ vội vàng dùng một tay kéo vạt áo lên che mặt, tay kia xua lấy xua để mà bảo:

        “Mang về ngay đi. Mang về ngay đi. Những thứ gọi là kinh sách với lại giáo khoa ǵ đó của nước ngài càng nặng mùi âm khí lắm. Nước Lỗ ta từ lâu đă vứt hết vào sọt rác rồi. Không tin ngài cứ ra ngoài băi rác mà bới thử xem. Hăy t́m trong những mớ giấy lộn ấy, may ra vẫn c̣n sót một ít đấy”. 

        Kẻ sĩ người nước Vệ đành tiu nghỉu ôm đống kinh sách của nước ḿnh ra về. Bài giảng của Khổng Tử về “Lễ“ đến đó cũng vừa chấm dứt. 

        Hôm ấy, trong số các học tṛ ngồi nghe Khổng Tử nói, có Tử Lộ (Trọng Do) là người cũng không hẳn tin rằng nước Vệ lại hỏng đến mức ấy, bèn quyết chí sang bên đó làm quan một phen xem sao. Tử Lộ những tưởng với đức độ, học vấn và cái dũng của ḿnh, th́ có thể cứu được dân chúng nước Vệ thoát khỏi mê muội, gian xảo chăng! Kết quả việc không thành. Tử Lộ chưa kịp thi thố điều ǵ th́ đă bị chết bất đắc ḱ tử tại ngay chính nước Vệ. Thế mới biết cái thứ âm khí ấy ở nước Vệ quả là rất độc đối với người quân tử. Thương thay! Có lẽ từ câu chuyện trên mà về sau, các nhà chép sử thường ca ngợi nước Lỗ là một nước có “Lễ“ sáng sủa nhất thiên hạ thời bấy giờ chăng?

        Phạm Lưu Vũ

 


Copyright @ 2005 quocgiahanhchanh.com
Webmaster@tranbachthu