Home

Trang Chính

Bản Tin

Sinh Hoạt

Tham Luận

Hoài Băo Quê Hương

Văn Học Nghệ Thuật

Thư Tín

Bài vở xin gửi về địa chỉ sau đây:
3108 E. Sawyer St.
Long Beach, CA 90805

                                                                  

 

ĐÔI D̉NG VỀ HỌC VIỆN QUỐC GIA HÀNH CHÁNH

        Học viện Quốc gia Hành chánh là một cơ sở giáo dục của Việt Nam Cộng Ḥa đặt trọng tâm vào việc đào tạo nhân viên hành chánh cao cấp cho chính phủ..

        Đầu tiên, Trường Quốc gia Hành chánh được thành lập tại Đà Lạt do sắc luật của Quốc trưởng Bảo Đại kư ngày 7 tháng 4 năm 1952. Trường lúc đó thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục với học tŕnh hai năm nhưng sau được chuyển giao cho Phủ Thủ tướng rồi Phủ Tổng thống. Đến năm 1955 sau khi về nước chấp chánh, Thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm v́ nhận thấy vai tṛ quan trọng của cán bộ hành chánh trong công cuộc xây dựng quốc gia nên đă cho dời trụ sở của trường về Sàig̣n và cải danh thành Học viện Quốc Gia Hành Chánh (QGHC), trụ sở đặt tạm tại số 4 đường Alexandre de Rhodes, sau này là trụ sở của Bộ Ngoại giao. Đến năm 1962, Học viện được chánh thức chuyển về trường sở mới to lớn và khang trang tại số 10 Trần Quốc Toản. Cơ sở vật chất gồm có giảng đường 500 chỗ ngồi, kư túc xá cho 114 sinh viên, thư viện lớn nhứt Việt Nam với 100.000 văn bản, nhà sinh hoạt, sân quần vợt, sân bóng chuyền, câu lạc bộ.

        Mục đích của Hoc viện QGHC là nhằm đào tạo cán bộ cho guồng máy hành chánh của quốc gia qua 4 chương tŕnh học gồm ban Cao học, ban Đốc sự, ban Tham sự, và ban Nặng lực Hành chánh. Ban Cao học có học tŕnh hai năm và Đốc sự có học tŕnh ba năm rưởi nhằm đào tạo công chức hạng A cho các ngành hành chánh và chuyên môn như kinh tế, tài chánh, thuế vụ, xă hội, ngoại giao… Môn học gồm những kiến thức như soạn thảo công văn, kế toán thương mại, tư tưởng và định chế chính trị, quản trị công quyền, quản trị nhân sự, luật hành chánh, luật thuế vụ… và cả huấn luyện quân sự. Khi thi mản khóa ngoài các bài thi về các môn đă học, sinh viên c̣n phải nộp một Luận văn tốt nghiệp về một đề tài được giáo sư hướng dẫn chấp thuận. Ban Tham sự với học tŕnh hai năm nhằm đào tạo công chức hạng B. C̣n ban Năng lực Hành chánh là những lớp học buổi tối dành cho quân nhân và công chức để giúp họ cải tiến kỹ năng và kiến thức chuyên môn hành chánh để dự thi vào các ngạch hành chánh.

        Ngoài ra, Học viện cũng là trung tâm phụ trách nghiên cứu hành chánh và tu nghiệp quốc gia. Về tu nghiệp Hoc viện phụ trách các chương tŕnh tu huấn cho chánh phủ như chương tŕnh phát triển chỉ huy cao cấp, chương tŕnh quản trị hành chánh cao cấp dành cho các viên chức giữ các chức vụ cao tại các phủ bộ, và chương tŕnh tu nghiệp cho cựu sinh viên QGHC đă tốt nghiệp quá 5 năm.

        Từ ngày thành lập Học viện QGHC đă được điều khiển bởi các Giám đốc/ Viện trưởng sau đây:

                        * Từ 1952 – 1954:       Ông Nguyễn Văn Quí, Giám đốc

                        * Từ 1954 – 1955        Ông Trần Cửu Chấn, Giám đốc

                        * Từ  1955 – 1963       GS Vũ Quốc Thông, Viện trưởng                    

                        * Từ 1964 – 1971        GS Nguyễn Văn Bông, Viện trưởng                            

                        * Từ 1971 - 1972         GS Trần Văn Binh, Viện trưởng

                        * Từ 1973 - 1975         GS Nguyễn Quốc Trị, Viện trưởng

        Muốn được nhận vào Học viện QGHC các ứng viên phải qua một kỳ thi nhập học khá gay go. Trong số hàng ngàn người dự tranh trên toàn quốc, mỗi năm Học viện chỉ nhận một số nhỏ hội đủ tiêu chuẩn, khoảng 50 người cho ban Cao học, và khoảng 100 người cho ban Đốc sự, và ban Tham sự. Nhưng bù lại các sinh viên trúng tuyển được nhận một học bổng $2000.00 mỗi tháng cho sinh viên thường, c̣n sinh viên nguyên là công chức được tiếp tục lảnh lương cũ, ngoại trừ phụ cấp chức vụ. Ngoài ra, từ năm 1960 trở đi với sự yểm trợ của Đại học Michigan State University (MSU), các sinh viên tốt nghiệp thủ khoa của các khoá Đốc sự hầu hết đă được cấp học bổng để du học lấy bằng Master tại Hoa kỳ, sau đó thủ khoa các khoá Cao học cũng được học bổng đi Mỹ học lấy bằng Ph.D. Đa số các cựu sinh viên có bằng Ph.D. và một số có bằng Master tại Mỹ đă trở về giảng dạy cho Học viện.

        So với các trường đại học khác như các phân khoa thuộc Viện Đại học Saig̣n, Viện Đại học Huế, Viện Đại học Đàlạt, Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật Phú thọ, Trường Đại học Nông Lâm Súc, Học viện QGHC đă có một ban giảng huấn rất hùng hậu. Ngoài nhiều giáo sư cơ hữu có bằng Tiến sĩ tốt nghiệp trong nước và ngoại quốc, Học viện c̣n mời được nhiều chánh khách có tăm tiếng và nhiều viên chức hành chánh cao cấp trong chánh phủ giàu kinh nghiệm đến giảng dạy về các đề tài thuộc lănh vực chuyên môn của họ.

        Về phương diện học tŕnh, với sự hỗ trợ của Institute of Public Administration (IPA) tại New York chương tŕnh học tại Học viện cũng luôn được cải tiến để sinh viên tốt nghiệp có được những kiến thức hiện đại về các lănh vực quản trị công quyền, quản trị nhân sự, về các lănh vực kinh tế, tài chánh, thuế vụ, về lănh vực quyết định hành chánh, cũng như các kiến thức về văn hoá và luật pháp quốc gia. Không giống như tại các trường đại học khác, sinh viên QGHC ngoài việc theo dơi các bài giảng tại lớp học có tánh cách lư thuyết, c̣n phải tham gia các buổi thuyết tŕnh và hội thảo với các chánh khách và chuyên gia về các đề tài chuyên môn. Ngoài ra, sinh viên c̣n đuợc đi thực tập 6 tháng tại các cơ quan công quyền ở địa phương và trung ương như một công chức thực sự. Và để chuẩn bị cho các viên chức tương lai biết sống ḥa đồng với dân chúng, học tŕnh cũng đ̣i hỏi các sinh viên phải tham gia vào các công tác xă hội hằng tuần do Học viện tổ chức. Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp tại Học viện các nam sinh viên c̣n được gởi đi thụ huấn về quân sự tại trường sĩ quan Thủ đức trước khi đi nhận nhiệm sở.

        Sau khi ra trường các sinh viên tốt nghiệp được bổ dụng đến nhiều cơ quan từ Phủ Tổng Thống, Phủ Thủ tướng, Phủ Đặc ủy Trung ương T́nh báo, Tổng Nha Ngân sách và các Bộ, Nha ở trung ương cho đến các ty, các sở ở địa phương và Phó tỉnh trưởng hoặc Phó quận trưởng.

        Nhờ vào tất cả những ưu điểm về huấn luyện đó mà Học viện QGHC không những là một cơ sở giáo dục được trong nước biết tiếng mà cả các quốc gia vùng Đông Nam Á cũng thừa nhận Học viện như một trong nhiều trung tâm có uy tín về đào tạo nhân sự cho ngành quản trị công.

        Với một quá tŕnh hiện diện dài 23 năm, Học viện QGHC đă đào tạo được 2784 sinh viên gồm:

8 khóa Cao học với 323 sinh viên tốt nghiệp.

20 khóa Đốc sự với 1650 sinh viên tốt nghiệp.

5 khóa Tham sự với 622 sinh viên tốt nghiệp và

5 khóa Tham sự Đặc biệt dành cho đồng bào sắc tộc có 189 sinh viên tốt nghiệp.

        Đó là chưa kể 527 sinh viên chưa kịp tốt nghiệp vào năm 1975 gồm:

161 sinh viên Cao học khóa 9 và khóa 10

316 sinh viên Đốc sự các khóa 20, 21 và 22

50 sinh viên Tham sự khóa Đặc biệt.

        Với một số lượng tốt nghiệp khá đông đảo như vậy, các cựu sinh viện QGHC với một kiến thức chuyên môn dồi dào và một kiến thức căn bản về quân sự đă một thời như Nguyễn Công Trứ có nói:

Trong lăng miếu ra tài  lương đống,
  ngoài biên thùy rạch mũi can tương ”.

        Những con người trẻ và đầy nhiệt huyết đó đă có mặt khắp mọi nơi trên đất nước từ các thị thành an ninh đến những quận lỵ xa xôi đầy hiểm nguy và khói lửa chiến tranh. Những con người đó đă đảm trách hầu hết các chức vụ chỉ huy hành chánh từ trung cấp cho đến cao cấp tại các cơ quan địa phương cũng như trung ương. Một số c̣n đảm nhận các chức vụ chánh trị quan trọng từ Tổng, Bộ trưởng đến cả Thủ tướng trong chánh phủ và nhiều chức vụ nồng cốt thuộc hai ngành Lập pháp và Tư pháp. Tất cả họ đă đóng góp không ít cho công cuộc cải tổ và hoàn thiện guồng máy hành chánh quốc gia cũng như công cuộc chiến đối đầu với cộng sản xâm lược.

        Nhưng tiếc thay ngày lịch sử định mệnh 30 tháng 4 đă xảy đến làm ngôi trường QGHC phải bị đóng cửa và các cựu sinh viên QGHC phải tứ tán khắp bốn phương trời. Nhưng dù sống ở đâu, những ngày xưa thân ái dưới mái trường QGHC và giai đoạn dấn thân phục vụ cho quê hương xứ sở vẫn không phai nḥa trong tâm trí họ.

        Để kết thúc, xin có 4 câu thơ:

                        Tài lương đống một thời ngang dọc
                        Mộng can tương bỗng chốc khói mây
                        Dù cho lưu lạc đó đây
                        Trường xưa vẫn mộng một ngày đoàn viên…

        Nguyễn Minh Triết

 

Copyright @ 2005 quocgiahanhchanh.com
Webmaster@tranbachthu