Home

Trang Chính

Bản Tin

Sinh Hoạt

Tham Luận

Hoài Băo Quê Hương

Văn Học Nghệ Thuật

Thư Tín

Bài vở xin gửi về địa chỉ sau đây:
3108 E. Sawyer St.
Long Beach, CA 90805

                                                                  

 

HỘI  CỰU SINH VIÊN QUỐC GIA HÀNH CHÁNH TEXAS   __________________________________________________________________________________

        Houston, ngày 17 tháng 9 năm 2012

        Thưa quư anh Chủ tịch,
        Thưa quư đồng môn,

        Tiếp theo thư đề ngày 25 tháng 5 năm 2012 về vấn đề  phục hồi sinh hoạt Tổng Hội, Hội CSV/QGHC/TX đă nhận được nhiều phản hồi gởi thẳng vào hộp thư email của hội TX hoặc qua sự chuyển tiếp của anh Nguyễn Sáu. Sau khi đúc kết ư kiến của các Hội/Chi hội và của một số đồng môn kết quả như sau:

        a/ Các Hội/Chi hội đồng ư việc phục hồi sinh hoạt Tổng Hội CSV/QGHC với vài đề nghị sửa đổi bản Dự thảo Quy chề Điều hành gồm có 5 hội là:

        1.  Hội CSV/QGHC Victoria do anh Nhan Tử Hà

       2.  Hội  CSV/QGHC Toronto do anh Trương Thới Lai

       3.  Hội CSV/QGHC Minnesota do anh Trần Xuân Thời

       4.  Hội CSV/QGHC Nam California do anh Trần Ngoc Thiệu   và

       5. Hội CSV/QGHC Texas

        b/  Ngoài ra, c̣n có 7 đồng môn sau đây cũng đă đóng góp nhiều ư kiến rất xây dựng để bản Dự thảo Quy chế Điều hành thêm phần hữu hiệu:

1.  Anh Nguyễn Ngọc Liên - ĐS 8 ở Nam California

2.  Anh Nguyễn Tấn Phát - ĐS 11 ở Toronto, Canada

3.  Anh Nguyễn Kim Dần - ĐS 8 ở Canada

4.  Anh Lê Văn Tư - ĐS 8 ở Pháp

5.  Anh Nguyễn Thế Viên - ĐS 17 ở TB Washington

6.  Anh Nguyễn Hải Trí - CH4

7.  Anh Nguyễn Bá Đạt - ĐS 8.

        Ban Chấp hành Hội HC/TX đă họp bàn các ư kiến phản hồi và lấy làm khích lệ trước các ư tưởng xây dựng của các hội và các đồng môn về việc phục hồi sinh hoat cho Tổng Hội QGHC Toàn cầu cũng như vai tṛ đại diện của Tổng hội cho tất cả CSV tốt nghiệp từ trường QGHC Việt Nam. Hội HC/TX xin được gởi lời cám ơn đến 4 Hội CSV/QGHC và 7 đồng môn có tên nêu ở trên đă bỏ th́ giờ nghiên cứu bản Dự thảo Quy chế Điều hành và đóng góp ư kiến.

        Tuy nhiên, sau khi thảo luận và phân tích BCH Hội HC/TX nhận thấy do sự phân hóa giữa các nhóm trong nhiều năm qua khiến cho sinh hoạt của Tổng Hội gián đoạn quá lâu làm cho một số hội và không ít đồng môn có ư niệm tiêu cực về vai tṛ của Tổng Hội. Một số đồng môn khác do nơi tuổi tác cao đă trở nên kém năng động và không c̣n thường xuyên sinh hoạt với nhau đă khiến một số hội phải ngưng hoạt động. Ngoài ra, sự đánh phá một cách vô trách nhiệm của một vài cá nhân cũng khiến cho một số đồng môn nản chí và mất ḷng tin vào bốn chữ QGHC.

        Do đó Hội HC/TX đă không ngac nhiên khi thấy ư kiến phản hồi không đạt được tỉ số cần thiết đủ để Hội HC/TX tiếp tục công việc. Chúng tôi v́ danh dự và lợi ích của tập thể QGHC cũng như v́ t́nh đồng môn của những người cùng tốt nghiệp từ một ngôi trường có quá tŕnh đào tạo công bộc phục vụ cho đất nước nên Hội CSV/QGHC/TX trong mấy năm qua đă bất chấp mọi trở lực đứng ra gánh vác công việc vận động phục hồi sinh hoạt Tổng Hội. Nhưng nay trước một thực trạng đau buồn là ḷng tin và niềm tự hào là CSV/QGHC đă bị soi ṃn bởi thời gian nên Hội HC/TX rất tiếc phải thông báo đến quư anh Chủ tịch và đồng môn khắp nơi là thiện chí và cố gắng của hội CSV/QGHC/TX trong nổ lực phục hồi sinh hoạt Tổng Hội từ nay tạm ngưng. Trong tương lai, nếu có môt sáng kiến khả thi nào được nêu ra, hội CSV/QGHC/TX sẽ sẳn sàng hỗ trợ và tham gia.

        Dù có Tổng Hội hay không, chúng tôi tin là  t́nh đồng môn QGHC vẫn sẽ măi là sợi dây ràng buộc chúng ta với nhau và trong niềm tin đó chúng tôi xin kính chúc quư anh Chủ tịch và quư đồng môn mọi sự an lành và một cuộc sống hưng thịnh.

       Kính thư,

       Nguyễn Văn Thảo
       Chủ tịch Hội CSV/QGHC/TX

 

 

Copyright @ 2005 quocgiahanhchanh.com
Webmaster@tranbachthu