Home

Trang Chính

Bản Tin

Sinh Hoạt

Tham Luận

Hoài Băo Quê Hương

Văn Học Nghệ Thuật

Thư Tín

 

                                                                  

 

Ban Chấp Hành Hội CSV/QGHC Nam California
(Nhiêm kỳ 2015- 2017)

Cố vấn:                Luật Sư Nguyễn Khiết (ĐS18)

Chủ Tịch:             Trần Bạch Thu (ĐS17)     

Phó Chủ Tịch:     Trần Công Hàm (ĐS7), Đinh Bá Tâm (ĐS12), Cao Xuân Thức (ĐS13), Ngô Ngọc Vĩnh (ĐS18).   

Tổng Thư Kư:       Ngô Xuân Vũ (ĐS17) 

Thủ Quỹ:     Hồ Thị Hồng Hoa (ĐS19)

Ủy Viên:   Lê Hữu Dzu (CH8), Nguyễn Tấn Hữu (ĐS19), Đèo Chính Mung (ĐS17), Lê Văn Mười (TS4), Chị Nguyễn Văn Phúc (Phu nhân Anh Nguyễn Văn Phúc (ĐS11) đă quá văng), Ngô Ngọc Trác (ĐS13), Mai Văn Xa (TS4).


Hội Đồng Quản Trị Hội CSV/QGHC Nam California
(Nhiêm kỳ 2015- 2017)

Chủ Tịch:          Trần Ngọc Thiệu (ĐS11)                                         

Thư Kư:            Trần Tấn Mẫn (ĐS9)                

Thành viên:       Văn Ṭng Ḥa (ĐS12)                

Thành Viên:      Lê Thị Gấm (ĐS17)

Thành viên:       Phạm Đức Thạnh (ĐS17)                 


Tổng Kiểm Soát Hội CSV/QGHC Nam California
(Nhiêm kỳ 2015- 2017)

Chu Vũ Lộc (ĐS7 & CH1)

 


Copyright @ 2005 quocgiahanhchanh.com
Webmaster@tranbachthu